Zbirke vprašanj

Branje in izpis v Javi

1. Izpis nizov in števil

Kaj izpiše na zaslon ukaz
System.out.println("Stevilo " + 4 + 2);


2. Kaj izpiše stavek ...

Kaj izpiše stavek:
//System.out.println("2+3=" +2 +3);


3. Kaj izpiše ...

Kaj izpiše:
int x = 1/2;
System.out.println("x");


4. Kaj napiše ...

Kaj se bo izpisalo:
System.out.print("+++/t");
System.out.print("+++/t");


5. Kaj naredi program ...

Kaj naredi program:
   
public class Prvi { 
  public static void main(String[] nekaj) { 
    System.out.println("Moj prvi program v Javi!\"); 
   } 
}


6. Kaj pomeni znak \t

Kaj pomeni znak \t ?


7. Kaj se izpiše ...

Kaj izpiše na zaslon (točno katere znake) spodnja koda?
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    int month = 07;
    System.out.println("Mesec: " + month);
  }
}


8. Kaj se izpiše ...

Kaj izpiše spodnja javanska koda?
double x = 5.6;
int y = (int)x;
System.out.println("x = " + x + ", y = " + y);


9. Kaj v nizu pomeni znak \n

Kaj v nizu pomeni znak \n ?


10. Kakšen je izpis izraza

Kaj se izpiše na zaslon?
System.out.println(5 + 6.0 + "");


11. Katera stavka izpišeta OKNO

Katera dva stavka moramo izbrati, če hočemo na zaslon izpisati besedo OKNO (Vse 4 znake skupaj v isti vrsti.)?


12. Kateri stavek izpiše 2 + 5 = 7 ?

Kateri stavek izpiše 2 + 5 = 7?


13. Kateri stavki izpišejo a(nova vrsta)bc

Kateri stavki izpišejo
a
bc


14. Komentarji veljajo do ...

Janezek gre na kviz Lepo je biti miljonar. Jonas ga vpraša: "No Janezek do kod v izvorni kodi nekega programa veljajo komentarji, ki se začnejo z znakom // ?" Janezek tega ne ve, zato te pokliče na pomoč. Na izbiro imaš naslednje možne odgovore:


15. Metoda main

Glavna metoda (main) se v jeziku Java zapiše kot:


16. Stavki v Javi se zaključijo z ...

Stavki v Javi se zaključijo z:


17. Zamenjava vrednosti dveh spremenljivk

Poznamo vrednost dveh celoštevilskih spremenljivk a in b, kako zapišemo del kode programa v katerem a dobi vrednost spremenljivke b in b vrednost spremenljivke a?


18. Izbira knjižnice za JOptionPane

Katero knjižnico potrebujemo za uporabo razreda JOptionPane?
Odgovor naj bo oblike java.awt


19. Kaj manjka programu?

Kaj manjka programu?
public class Inicialke{
public static void main(String[] arg){
System.out.print("Na zdravje!");
}


20. Kako število pretvorimo v niz

Kako celo število 5 pretvoriš v niz?

Odgovor naj bo čim krajši - brez presledkov...


21. Sijaj soncece

Kaj izpiše spodnji del programa?
string a = "sijaj";
a = "soncece";
a = 9/5 + a + " sije" + (1 + 2) + 3;
System.out.println(a);


22. Dela?

Program se prevede v strojni jezik.
public class Inicialke{
public static void main(String[] arg){
System.out.print("x+10="(x+10));
}
}