Zbirke vprašanj

Branje in izpis v C#

1. Izpis

Kaj izpiše na zaslon ukaz:
Console.WriteLine("Stevilo " + 4 + 2);


2. Kaj izpiše stavek ...

Kaj izpiše stavek:
//Console.WriteLine("2+3=" +2 +3);


3. Kaj izpiše stavek ...

Kaj izpiše:
int x = 1/2;Console.WriteLine("x");


4. Kaj napiše stavek ...

Kaj se bo izpisalo:
Console.Write("+++/t");Console.Write("+++/t");


5. Kaj naredi program ...

Kaj naredi program:
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Moj prvi program v C#!\");
    Console.ReadKey();
  }
}


6. Kaj pomeni znak \t?

Kaj pomeni znak \t ?


7. Kaj se izpiše?

Kaj izpiše na zaslon (točno katere znake) spodnja koda?
class Program
{
  static void Main(string[] args) {
    int month = 07;
    Console.WriteLine("Mesec: " + month);
    Console.ReadKey();
  }
}


8. Kaj se izpiše?

Kaj izpiše spodnja koda?
class Program
{
  static void Main(string[] args) {
    double x = 5.6;
    int y = (int)x;
    Console.WriteLine("x = " + x + ", y = " + y);
    Console.ReadKey();
  }
}


9. Kaj v nizu pomeni znak \n?

Kaj v nizu pomeni znak \n ?


10. Kakšen je izpis izraza ...

Kaj se izpiše na zaslon?

Console.WriteLine(5 + 6.0 + "");


11. Izpis

Katera dva stavka moramo izbrati, če hočemo na zaslon izpisati besedo OKNO (Vse 4 znake skupaj v isti vrsti.)?


12. Kateri stavek izpiše ...

Kateri stavek izpiše 2 + 5 = 7 ?


13. Kateri stavki izpišejo ...

Kateri stavki izpišejo
a
bc


14. Komentari veljajo do ...

Janezek gre na kviz Lepo je biti miljonar.

Jonas ga vpraša: "No Janezek do kod v izvorni kodi nekega programa veljajo komentarji, ki se začnejo z znakom // ? "

Janezek tega ne ve, zato te pokliče na pomoč. Na izbiro imaš naslednje možne odgovore:


15. Metoda main

Glavna metoda (main) se v jeziku C# zapiše kot:


16. Zamenjava vrednosti dveh spremenljivk

Poznamo vrednosti dveh celoštevilskih spremenljivk a in b. Kako zapišemo del kode programa v katerem a dobi vrednost spremenljivke b in b vrednost spremenljivke a?


17. Kaj manjka programu?

Kaj manjka programu?

class Inicialke
{
static void Main(string[] args)
{Console.Write("Na zdravje!");
Console.ReadKey();
}

Odgovor napiši tako, kakor bi popravljal program (npr. če manjka ", ne napiši manjka narekovaj, ampak kar ").


18. Kako število pretvorimo v niz?

Kako celo število 5 pretvorimo v niz?

Odgovor naj bo čim krajši - brez presledkov.


19. Dela?

Se bo program prevedel v strojni jezik?

class Test
{
  static void Main(string[] args) {
    Console.Write("x+10="(x+10));
    Console.ReadKey();
  }
}